FORMULAR I VETË-DEKLARIMIT PËR TAKSËN E NDERTESËS
 
FORMULARI
Datë regjistrimi:  
 TË DHËNAT PERSONALE    
 Emri:     Numri i Kontratës:   
 Atësia:     Njësia Administrative:    
 Mbiemri:     Zona Fiskale:     
 Nr. Personal:     Adresa
(rrugë,nr.objekti/nr.pallati,nr.hyrje,kati,ap)
 
 Dokument Identifikimi: (*.png, *.jpg, *.pdf)  
 Nr. Telefoni:   
 Email:   
 INFORMACION MBI OBJEKTIN
 Sipërfaqja  (m2):     Nr i banorëve në banesë:   
 Cmimi total i shitjes së ndërtesës: 
(Mund të lihet bosh nqs s'ka)
   Cmimi total i vlerësuar i objektit: 
(Shëno cmimin e referencës për zonën e banimit)
 
 Akt pronësie/posedimi(certifikate pronësie ose akt shitje ose akt dhurimi ose legalizimi) për një pronar ose bashkëpronësi
 (*.png, *.jpg, *.docx, *.pdf)
   Zona kadastrale e ndërtesës:   
 VITI I NDËRTIMIT   
     Para vitit 1993    Pas vitit 1993
 GJENDJA E NDËRTIMIT    
     I përfunduar    I papërfunduar
 DESTINACIONI I PËRDORIMIT   
     Banim    Garazh/Bodrum